pixelfacebookissok

Què és?

logo-issok-institute

ISSOK Institute és una organització que vertebra la formació basada en el Model ISSOK.
Planteja un procés de formació vivencial en què la diversió i la interiorització de les eines apreses es potencia a mesura que el Model es posa en pràctica.

Objectiu d’ISSOK Institute

El principal objectiu d’ISSOK Institute és articular la formació de manera que s’adapti al context i les necessitats de cada alumne o alumna, per obtenir la màxima capacitat transformadora i oferir acompanyament durant el procés d’aprenentatge.

Desenvolupa diferents àmbits formatius, basats en el mateix principi de fórmula pràctica, fàcil i divertida, amb un gran impacte a nivell personal i social.

Equip multidisciplinar

El Model ISSOK i les formacions específiques han estat desenvolupades per un equip internacional expert en educació, organitzacions, sociologia, esport, pedagogia, psicologia i neurociència. Totes aquestes disciplines aporten una visió plural i una perspectiva holística.

 

Presència internacional

Las experiencias en 53 proyectos de 9 países distintos de Europa, África y América permiten seguir desarrollando el Modelo, enriqueciendo el proceso de aprendizaje, así como aumentando la cantidad y variedad de resultados obtenidos.

Responsabilitat social

La Fundació ISSO (International Sociological Sport Observatory) és una institució sense ànim de lucre creada al 2012.

El seu propòsit principal és generar un marc teòric sòlid i estructurat que reculli dades empíriques sobre els efectes del Model ISSOK com a eina educativa i instrument socialitzador i empoderador.

A la vegada, el seu principal objectiu és la intervenció social amb el Model en zones de risc de vulnerabilitat de qualsevol part del món.

L’equip científic de la fundació, de caràcter multidisciplinar, uneix visions educatives, sociològiques i pedagògiques, entre d’altres, per analitzar en profunditat les connotacions transformadores del Model ISSOK en els projectes portats a terme. 

La intervenció de la fundació es centra en quatre elements fonamentals: