pixelfacebookissok

Roser Fernández

Llicenciada en Sociologia, postgraduada en Estratègies globals de cooperació al desenvolupament, Màster en Drets Humans, Interculturalitat i Desenvolupament, Doctoranda en el programa «Ciències Polítiques i Jurídiques»

S’ha format en Neurolideratge organitzacional, base del lideratge de 4a generació.

La seva ment inquieta i el seu esperit lliure i rebel l’han mogut a participar en projectes o programes d’alt impacte social: Directora de l’International Sociological Sport Observatory, membre de la xarxa internacional TPSR Alliance i membre de l’Instituto de Derechos Humanos Joaquin Herrera Flores (Brasil i Sevilla).

Des de fa anys, porta a terme projectes educatius a Mèxic, Perú, Guatemala i Espanya, tots ells en barris amb risc de vulnerabilitat.

Fruit del seu insaciable inconformisme és cofundadora del Model ISSOK, eix transversal de la seva tesi doctoral.

Exerceix de codirectora en l’elaboració de l’assaig «Transformació social a través de l’esport i el lideratge», i n’ha escrit diversos capítols.

Projectes o articles en que participa Roser

Máster Online

Título propio de ISSOK Institute

Guatemala

31 Escuelas de Infantil, Primaria y Secundaria

Nuevo León, México

Equipo de Gobierno y Educadores/as deportivos

Ecuador

Red de Organizaciones para la defensa de la niñez y la adolescencia

Perú

Escuelas Infantiles, primarias y secundarias

La Gavia, México

Proyecto desarrollo personal y social